เว็บคาสิโนออนไลน์ “ทีมกนกพันธุ์” แชมป์กอล์ฟ

เว็บคาสิโนออนไลน์
เว็บคาสิโนออนไลน์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และหารายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาในปัจจุบัน โดยมี นายนพพร เหมะจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ สนามเดอะเลกาซี กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟสนใจเข้าร่วมดวลวงสวิงถึง 34 ทีม โดยแบ่งเป็นทีม วี ไอ พี 7 ทีม และทีมทั่วไปทั้งหมด 27 ทีม รวม 34 ทีม
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภททีม4 คน ชนะเลิศได้แก่ ทีมกนกพันธุ์ ประกอบด้วย นายกนกพันธุ์ จุลเกษม อดีตผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าทีม, นายสมบัติ เอื้อมมงคล,นายสุนทร กล้าหาญ และ นายเจตนิพัฒน์ จันทร์ช่วง ตีได้ 280 คะแนน รับถ้วยเกียรติยศฯ ของ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี-นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผลการแข่งขันประเภทบุคคล มีดังนี้
ไฟล์ท เอ- ที่ 1 สมบัติ เอื้อมมงคล 36-42-78(9)69 ที่ 2 พรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร) 40-39-79(10)69 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ ของ พลตรี ดร.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธาน และ เลขาธิการการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ไฟล์ท บี – ที่ 1 สมเดช เครือคำวัง 42-43-85(13)72 ที่ 2 ชาตรี วัฎฎานนท์ 42-43-85(13)72 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศฯจาก นายเลอภพ โสรัตน์ ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ไฟล์ท ซี – ที่ 1 อุทัย สุทิน 46-47-93(20)73 ที่2 พิทักษ์ อ่อนน้อม 45-49-94(21)73 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศฯจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รางวัลบูบี้ ได้แก่ เมธี ฉิมจิ๋ว 61-68-129 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก นายนพพร เหมะจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา